Export

Speciální funkce pro export záznamů v daném formátu.

Vybrat způsob exportu

exportní formát soupis do CSV

exportní formát s duplicitními záznamy spolupracujících pracovišť do CSV

MARC v XML dle BYBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE. Popis polí.

exportní formát RIS kompletní

exportní formát RIS kompletní ASCII

MARC v řádkovém formátu.

MARC ve formátu ISO2709.

Hudebníci hraběte Morzina. Příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka

Kapsa Václav
, ISBN: 978-80-87112-36-6