Export

Speciální funkce pro export záznamů v daném formátu.

Ověření hypotézy o nastolování agendy pomocí panelových dat

Kalvas František


Vybrat způsob exportu