Export

Speciální funkce pro export záznamů v daném formátu.

Vybrat způsob exportu

exportní formát soupis do CSV

exportní formát s duplicitními záznamy spolupracujících pracovišť do CSV

MARC v XML dle BYBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE. Popis polí.

exportní formát RIS kompletní

exportní formát RIS kompletní ASCII

MARC v řádkovém formátu.

MARC ve formátu ISO2709.

Palaeo-thermal and coalification history of Permo-Carboniferous sedimentary basins of Central and Western Bohemia, Czech Republic: first insights from apatite fission track analysis and vitrinite reflectance modelling

Suchý Václav