Počet záznamů: 1  

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi

 1. 1.
  SYSNO ASEP0484481
  Druh ASEPM - Kapitola v monografii
  Zařazení RIVC - Kapitola v knize
  NázevEruditi censores, salvete per Christum! J. A. Komenský a raně novověká regulace literatury
  Překlad názvuEruditi censores salvete per Christum! Jan Amos Comenius and Early Modern Literary Regulation
  Tvůrce(i) Řezníková, Lenka (FLU-F) RID, ORCID
  Zdroj.dok.Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. - Praha : Filosofia, 2017 / Řezníková L. ; Urbánek V. - ISBN 978-80-7007-504-3
  Rozsah strans. 77-102
  Poč.str.26 s.
  Poč.výt.500
  Poč.str.knihy360
  Forma vydáníTištěná - P
  Jazyk dok.cze - čeština
  Země vyd.CZ - Česká republika
  Klíč. slovacensorship ; literary regulation ; early modern literature ; Jan Amos Comenius
  Vědní obor RIVAB - Dějiny
  Obor OECDHistory (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  CEPGB14-37038G GA ČR - Grantová agentura ČR
  Institucionální podporaFLU-F - RVO:67985955
  AnotaceStudie založená na recentních studiích o cenzuře polemizuje se zjednodušujícím liberálním názorem, že Komenského názory na cenzuru představují jeden z nejproblematičtějších bodů jeho filosofie. Ukazuje, že pojetí cenzury, jak se formovalo v raném novověku a jak je chápal Komenský, nebylo zdaleka identické s významem, který pojem získal později v 19. století. Komenského úvahy týkající se regulace tisku se pohybovaly spíše v sémantickém poli pojmu iudicium než licentia a konotovaly spíše expertní posudek než moc.
  Překlad anotaceBased on recent studies on censorship, the study argues against the simplified liberal view that Comenius’s opinion on censorship is one of the most problematic parts of his philosophy. It shows that the meaning of censorship as it was formed in the Early Modern Period and also used by Comenius was by no means identical with the meaning that the term acquired later in the nineteenth century. Comenius’s considerations on the term censura ranged rather in the semantic field of iudicium, than in the field of licentia, and it had rather connotations of experts’ opinion, than the ones of power.
  PracovištěFilosofický ústav
  KontaktKaňková Božena, kankova@flu.cas.cz, Tel: 221 183 360
  Rok sběru2018
Počet záznamů: 1