Počet záznamů: 1  

Pozdně paleolitické a mezolitické osídlení Šumavy: možnosti výzkumu, datování a interpretace

 1. 1.
  SYSNO ASEP0536158
  Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
  Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
  Poddruh JČlánek ve WOS
  NázevPozdně paleolitické a mezolitické osídlení Šumavy: možnosti výzkumu, datování a interpretace
  Překlad názvuLate Palaeolithic and Mesolithic settlement of Šumava: the possibilities of research, dating and interpretation
  Tvůrce(i) Kapustka, Katarína (ARU-G) SAI, RID, ORCID
  Eigner, J. (CZ)
  Parkman, M. (CZ)
  Řezáč, M. (CZ)
  Přichystal, A. (CZ)
  Pokorný, P. (CZ)
  Lisá, Lenka (GLU-S) RID, SAI, ORCID
  Ptáková, M. (CZ)
  Světlík, Ivo (UJF-V) RID, ORCID
  Kočárová, R. (CZ)
  Metlička, M. (CZ)
  Koštová, Nikola (ARU-G) RID
  Celkový počet autorů12
  Zdroj.dok.Památky archeologické. - : Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. - ISSN 0031-0506
  Roč. 111, prosinec (2020), s. 5-59
  Poč.str.55 s.
  Forma vydáníTištěná - P
  Jazyk dok.cze - čeština
  Země vyd.CZ - Česká republika
  Klíč. slovaLate Palaeolithic ; Mesolithic ; lithics ; mountain settlement ; subsistence strategy ; Šumava (Bohemian Forest)
  Vědní obor RIVAC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECDArchaeology
  Vědní obor RIV – spolupráceGeologický ústav - Pedologie
  Ústav jaderné fyziky - Analytická chemie, separace
  CEPEF16_019/0000728 GA MŠk - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Způsob publikováníOpen access
  Institucionální podporaARU-G - RVO:67985912 ; GLU-S - RVO:67985831 ; UJF-V - RVO:61389005
  UT WOS000603410300001
  EID SCOPUS85116419891
  DOI10.35686/PA2020.1
  AnotaceHlavním cílem textu je prezentace poznatků o nově nalezených lokalitách v horském prostředí Šumavy. Během terénní části výzkumu v letech 2011–2019 bylo zjištěno 30 nových nalezišť, které je možné chronologicky zařadit do období pozdního paleolitu a mezolitu. Výzkum pravěkého osídlení horských oblastí Čech zůstával dlouho opomíjeným tématem. Přítomnost lovců-sběračů v horách v mezolitu dokládaly ojedinělé nálezy z Krušných hor a mnohem početnější z jihočeské části Šumavy. Tato studie prezentuje výsledky výzkumu, který probíhal ve třech vytipovaných oblastech, a to v povodí Roklanského potoka, horní Vltavy a Křemelné. Ukazuje se, že síť lokalit je v tomto prostoru poměrně hustá. Vzácně jsou doložena místa s pozůstatky intaktních situací, avšak chronologické zařazení většiny nalezišť se opírá pouze o různě početné soubory štípané industrie. Vzhledem ke zlomkovitosti získaného materiálu věnujeme prostor diskusi nad tím, do jaké míry je možné výsledky prospekce zasadit do širšího kontextu středoevropského mezolitického osídlení a předkládáme další úvahy o hustotě, charakteru a struktuře osídlení středoevropských pohoří.
  Překlad anotaceThe main objective of the article is to present knowledge of newly discovered sites in the mountainous environment of Šumava (Bohemian Forest). The fieldwork in 2011–2019 identified a total of 30 new sites that can be dated to the Late Palaeolithic and Mesolithic periods. The research of prehistoric settlement of the mountainous regions of Bohemia remained a neglected topic for many years. The presence of hunters-gatherers in the mountains in the Mesolithic was documented by isolated finds from the Ore Mountains and a far greater number from Šumava in south Bohemia. This study presents the result of research conducted in three identified locations: in the floodplains of the Roklanský Stream, the Upper Vltava (Moldau) and the Křemelná Stream. The article documents that the network of sites in this space is relatively dense. Although remnants of intact situations are documented in rare cases, the dating of the majority of sites is based solely on lithic assemblages of varying size. Due to the fragmented condition of the obtained material, we discuss the extent to which it is possible to set the survey results in the broader context of central European Mesolithic settlement and present additional thoughts on the density, character and structure of the settlement of central European mountain ranges.
  PracovištěArcheologický ústav Praha
  KontaktLada Šlesingerová, slesingerova@arup.cas.cz, Tel.: 257 014 412
  Rok sběru2021
  Elektronická adresahttps://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2019/11/PA_2020_01.pdf
Počet záznamů: 1