Počet záznamů: 1  

Mobilní zařízení pro nedestruktivní fluorescenční rozlišení, zobrazení a kvantifikaci mikroorganismů na povrchu materiálů

 1. 1.
  SYSNO ASEP0524050
  Druh ASEPP - Patent
  Zařazení RIVP - Patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisů
  NázevMobilní zařízení pro nedestruktivní fluorescenční rozlišení, zobrazení a kvantifikaci mikroorganismů na povrchu materiálů
  Překlad názvuMobile device for non-destructive fluorescence resolution, imaging and quantification of microorganisms on the surface of materials
  Tvůrce(i) Maršálek, Blahoslav (BU-J) RID, ORCID
  Klečka, Jan (BU-J)
  Zezulka, Štěpán (BU-J) ORCID
  Maršálková, Eliška (BU-J)
  Rok vydání2019
  Forma vydáníTištěná - P
  Využití jiným subj.P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence
  Lic. popl.Z - Poskytovatel licence nepožaduje v některých případech licenční poplatek
  Číslo pat.spisu308044
  Datum udělení02.10.2019
  Vlastník patentuBotanický ústav AV ČR v. v. i.
  Kód vydavatele patentuCZ001 - Úřad průmyslového vlastnictví Prague
  VyužitíA - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo patent využívaný jeho vlastníkem
  Jazyk dok.cze - čeština
  Klíč. slovabiodegradation ; microorganism ; detection
  Vědní obor RIVAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECDHistory (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  CEPDG16P02M041 GA MK - Ministerstvo kultury
  AnotacePředmětem vynálezu je mobilní zařízení pro nedestruktivní fluorescenční rozlišení, zobrazení a kvantifikaci mikroorganismů, zejména plísní, bakterií, řas, sinic, mechů a lišejníků, na povrchu materiálů zahrnující zdroj excitačního záření pro excitaci detekovaného povrchu materiálu a kameru pro fluorescenční snímání excitovaného povrchu materiálu opatřenou paměťovým modulem pro ukládání snímků z kamery, jehož podstata spočívá v tom, že dále zahrnuje excitační optickou komoru s otvorem pro umístění na detekovaný povrch materiálu, ve které jsou uzavřeny soustava zdrojů excitačního záření, kamera, soustava optických emisních filtrů posuvných jednotlivě do zorného pole kamery a propouštějících vlnové délky odpovídající fluorescenčním signálům vyvolaným excitačním zářením zdrojů excitačního záření a charakteristickým pro jednotlivé skupiny organismů a řadič emisních filtrů pro posun optických emisních filtrů do zorného pole kamery.
  Překlad anotaceThe invention is a mobile device for non-destructive fluorescence resolution, imaging and quantification of microorganisms, in particular fungi, bacteria, algae, cyanobacteria, mosses and lichens, on a material surface comprising an excitation radiation source for excitation of the detected material surface equipped with memory module for storing images from the camera, based on the fact that it contains an excitation optical chamber with an aperture for positioning on the detected surface of the material in which the array of excitation radiation sources is enclosed, a camera, an array of optical emission filters movable individually into the camera's field of view and transmitting wavelengths corresponding to the fluorescence signals called by excitation radiation sources and characteristic of individual groups of organisms and an emission filter controller for shifting the optical emission filters into the field of view of the camera.
  PracovištěBotanický ústav
  KontaktMartina Bartošová, martina.bartosova@ibot.cas.cz, ibot@ibot.cas.cz, Tel.: 271 015 242 ; Marie Jakšová, marie.jaksova@ibot.cas.cz, Tel.: 384 721 156-8
  Rok sběru2020
  Elektronická adresahttps://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2019-459&plang=CS
Počet záznamů: 1