Počet záznamů: 1  

Vliv vývoje vegetační pokrývky v povodí na režim zdrojů povrchové a podzemní vody

 1. 1.
  SYSNO ASEP0366152
  Druh ASEPC - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)
  Zařazení RIVD - Článek ve sborníku
  NázevVliv vývoje vegetační pokrývky v povodí na režim zdrojů povrchové a podzemní vody
  Překlad názvuInfluence of the development of vegetation cover in the basin on the regime of surface water and groundwater resources
  Tvůrce(i)Buchtele, Josef (UH-J) - Tesař, Miroslav (UH-J)
  Zdroj.dok.Hydrologie malého povodí 2011. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i, 2011 / Šír M. ; Tesař M. - ISBN 978-80-02-02290-9
  Poč.str.8 s.
  AkceHydrologie malého povodí 2011
  Datum konání08.03.2011-10.03.2011
  Místo konáníPraha
  ZeměCZ - Česká republika
  Typ akceEUR
  Jazyk dok.cze - čeština
  Země vyd.CZ - Česká republika
  Klíč. slovavegetation cover ; need of evapotranspiration ; components of evapotranspiration ; changes of vegetation ; simulation of rainfall-runoff process
  Vědní obor RIVDA - Hydrologie a limnologie
  CEPSP/1A6/151/07 GA MŽP - Ministerstvo životního prostředí
  CEZAV0Z20600510 - UH-J (2005-2011)
  AnotaceProměnlivost vodního režimu je ovlivňována obvykle nejen změnami vegetační pokrývky v ročním cyklu, avšak rovněž vývojem vegetace v rozpětí třeba i mnoha desetiletí. Z toho plyne, že výsledná evapotranspirační potřeba závisí na současných klimatických podmínkách, ale významné jsou rovněž zabezpečení půdní vláhy a oscilace solární radiace. Simulace srážko-odtokového procesu byly užity se záměrem sledovat roli vyvíjející se vegetační pokrývky území a dlouhodobých klimatických fluktuací. Rozdíly mezi měřenými a simulovanými odtoky v relativně dlouhých obdobích jsou vhodným nástrojem pro oceňování změn vodního režimu, které jsou ovlivněny rovněž změnami evapotranspirační potřeby.
  Překlad anotaceVariability of water regime is influenced usually not only by the changes of vegetation cover in the annual cycle, but also by the vegetation development in the span even of several decades. The resulting evapotranspiration requirement depends on actual climatic conditions; moreover the needs of soil moisture and the oscillation of solar radiation are also significant. The simulations of rainfall–runoff process have been used with the intention to follow the role of the developing vegetation cover and long-term climatic fluctuations. The differences between monitored and simulated runoff in the relatively long periods are the possible tool for the appraisal of changes in the water regime, which are influenced also by the changes of evapotranspiration need.
  PracovištěÚstav pro hydrodynamiku
  KontaktJohana Bradaričová, bradaricova@ih.cas.cz, Tel.: 233 109 003
  Rok sběru2012