Počet záznamů: 1  

Česká digitální matematická knihovna - DML-CZ

 1. 1.
  SYSNO ASEP0337105
  Druh ASEPZ - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Zařazení RIVZ - Poloprovoz, ověřená technol., odrůda, plemeno, léčebný postup
  Poddruh RIVOvěřená technologie
  NázevČeská digitální matematická knihovna - DML-CZ
  Překlad názvuCzech Digital Mathematics Library - DML-CZ
  Tvůrce(i) Rákosník, Jiří (MU-W) RID, SAI, ORCID
  Lhoták, Martin (KNAV-K) RID, ORCID, SAI
  Bartošek, M. (CZ)
  Sojka, P. (CZ)
  Ulrych, O. (CZ)
  Rok vydání2009
  Int.kódDML-CZ
  Lokalizace výsledkuMatematický ústav AV ČR, v. v. i.
  Technické parametry275000 digitalizovaných stran (26000 článků a kapitol), téměř 10000 autorů, 157000 referencí do jiných odborných prací, volný dálkový přístup
  Ekonomické parametryDML-CZ umožní volný přístup k veškeré relevantní matematické literatuře vydané českými i slovenskými vydavateli. Matematikům, pedagogům, studentům a veřejnosti usnadní vyhledávání a přístup k výsledkům, přispěje k šíření výsledků a zvýší citovanost.
  Název vlastníkaMatematický ústav AV ČR, v. v. i.; Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky; Masarykova univerzita v Brně, Ústav výpočetní techniky; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta; Knihovna AV ČR, v. v. i.
  IČ vlastníka67985840
  Kat.výsl.dle nákl.B - Vyčerpaná část nákladů > 5 mil. Kč a <= 10 mil. Kč
  Využití jiným subj.P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence
  Lic. popl.Z - Poskytovatel licence nepožaduje v některých případech licenční poplatek
  Jazyk dok.cze - čeština
  Země vlastníkaCZ - Česká republika
  Klíč. slovadigital mathematics library ; retro-digitization ; born-digital ; DML-CZ ; metadata ; OCR ; remote access
  Vědní obor RIVBA - Obecná matematika
  CEP1ET200190513 GA AV ČR - Akademie věd
  CEZAV0Z10190503 - MU-W (2005-2011)
  AV0Z70830501 - KNAV-K (2005-2011)
  AnotacePlně funkční digitální knihovna dálkově volně přístupná na adrese http://dml.cz obsahující relevantní odbornou matematickou literaturu vydanou českými a slovenskými subjekty, zahrnující plně texty a metadata dokumentů v digitální podobě. Knihovna je opatřena nástroji a funkcemi umožňujícími vyhledávat, třídit, prohlížet a stahovat metadata a plné texty obsažených dokumentů v souladu s autorskými právy, vyhledávat v rejstřících autorů, názvů, Mathematics Subject Classification, prohlížet nabídku obsahově příbuzných článků sestavenou podle míry podobnosti vypočtené na základě textové analýzy a další služby uživatelům. Knihovna zahrnuje další vzájemně nezávislá řešení typu ověřených technologií umožňující tvorbu, udržování a rozvoj digitální (matematické) knihovny.
  Překlad anotaceFull-featured digital library with a free remote access on http://dml.cz containing relevant scholarly mathematical literature publish by Czech and Slovak subjects, comprising full-texts and metadata of documents in digital form. The library is provided with tools and functions enabling search, sort, preview and download metadata and full-texts of the contained texts according to copyright, search in author, title and Mathematics Subject Classification indexes, inspect a supply of content similar papers set up according to similarity measure calculated na basis of text analysis. The library comprises further mutually independent solutions of certified technologies providing creation, maintainance and development of a digital (mathematics) library.
  PracovištěMatematický ústav
  KontaktJarmila Štruncová, struncova@math.cas.cz, library@math.cas.cz, Tel.: 222 090 757
  Rok sběru2010