Počet záznamů: 1  

Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí [Recenze]

 1. 1.
  Boháčová, Ivana
  Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí [Recenze].
  [Post Great Moravian and Late ‘Hillfort’ period pottery in the space of Lower Dyje River [Review].]
  [BALCÁRKOVÁ, A.; DRESLER, P.; MACHÁČEK, J.: Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. Brno, 2017. 648 s.]. Památky archeologické. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Roč. 110 (2019), s. 395-398. ISSN 0031-0506
  Obor OECD: Archaeology
  http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2011/02/PA_2019_RECENZEweb.pdf
  http://hdl.handle.net/11104/0305640
Počet záznamů: 1