Počet záznamů: 1  

Solid-phase/supercritical-fluid extraction for liquid chromatography of phenolic compounds in freshwater microalgae and selected cyanobacterial species

 1. 1.
  0327251 - MBU-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Klejdus, B. - Kopecký, Jiří - Benešová, L. - Vacek, J.
  Solid-phase/supercritical-fluid extraction for liquid chromatography of phenolic compounds in freshwater microalgae and selected cyanobacterial species.
  [Kombinace extrakce kapalinou v superkritickém stavu s extrakcí na pevné fázi jako vhodná metoda pro kapalinovou chromatografii fenolických látek v sladkovodních řasách a vybraných sinicích.]
  Journal of Chromatography A. Roč. 1216, č. 5 (2009), s. 763-771. ISSN 0021-9673
  Grant CEP: GA ČR GA525/07/0338
  Grant ostatní:CZ(CZ) GP525/08/P540
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: methanol * solid-phase extraction * phenolic compounds
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 4.101, rok: 2009

  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174108