Počet záznamů: 1  

Fylotaktické difrakční obrazové zařízení

 1. 1.
  0474978 - ÚPT 2018 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kolařík, Vladimír - Meluzín, Petr - Horáček, Miroslav - Král, Stanislav - Matějka, Milan - Krátký, Stanislav - Chlumská, Jana
  Fylotaktické difrakční obrazové zařízení.
  [Phyllotactic diffractive image device.]
  Interní kód: APL-2017-01 ; 2017
  Technické parametry: Zařízení má průměr 32 mm. Středová oblast průměru 23 mm obsahuje difrakční křížovou mřížku, jejíž optické elementy jsou uspořádány podél spirály s délkou 20 km. Při konstrukci je dále použito běžných mřížek a zonálních prvků.
  Ekonomické parametry: Repliky funkčního vzorku realizovaného při řešení grantů jsou využívány příjemcem. Kontakt: doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D., kolariq@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TG03010046; GA MŠk ED0017/01/01; GA MŠk(CZ) LO1212; GA TA ČR TE01020233
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: e–beam lithography * planar microstructure * diffractive device
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Obor OECD: Construction engineering, Municipal and structural engineering

  Funkční vzorek opticky variabilního obrazového zařízení se skládá z několika optických prvků, každý z nich je tvořen řadou optických elementů, například difrakčních mřížek, zonálních struktur apod. Význačným prvkem tohoto funkčního vzorku je výplň tvořená křížovou mřížkou, jejíž elementy jsou pozicovány podél spirál fylotaktického modelu. Optické prvky jsou realizovány jako reliéfní planární struktura ohýbající odražené zpravidla bílé světlo do různých vertikálních a azimutálních směrů, a vytvářející požadovaný vizuální vjem. Zařízení bylo realizováno expozicí na elektronovém litografu s Gaussovským svazkem typu Vistec EBPG5000plusES a následnými operacemi elektronové litografie. Matrice funkčního vzorku byla reprodukována galvanickými a lisovacími technikami.

  Functional sample of an optically variable image device consists of several optical elements, each of which is formed by a series of optical primitives, for example diffraction gratings, zonal structures and so on. An outstanding element of this functional sample is the filling pattern formed by a cross diffraction grating whose elements are positioned along the spirals of the phyllotactic model. Optical elements are realized as a planar relief structure diffracting the reflected generally white light into different vertical and azimuth directions, and creating the desired visual perception. The device was realized by exposure on the electron beam pattern generator with Gaussian beam brand Vistec EBPG5000plusES and by related operations of electron beam lithography. The master of the functional sample was reproduced by electroplating and embossing techniques.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271868
   
Počet záznamů: 1