Počet záznamů: 1  

Sídliště z mladší doby římské a začátku doby stěhování národů v Bohušově

 1. 1. 0369675 - ARUB-Q 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šedo, Ondrej
  Sídliště z mladší doby římské a začátku doby stěhování národů v Bohušově.
  [The settlement structure from the end of the Roman period and beginning of the migration period in Bohušov.]
  Kostel sv. Martina v Bohušově. Ostrava: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2011 - (Kozák, P.; Prix, D.; Zezula, M.), s. 28-54. ISBN 978-80-85034-59-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Przeworsk culture * Roman period * Upper Silesia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V průběhu záchranného výzkumu v interiéru a v okolí středověkého kostela v Bohušově byla zjištěna vrstva s nálezy przeworské kultury. Tato lokalita se nalézá v jižní části Horního Slezska, v blízkosti řeky Osoblahy, která je přítokem Odry. Keramický soubor dokládá sídlištní aktivity ze závěru doby římské (stupně C1B a začátek stupně D); závěr užívání sídliště lze spojovat s pohyby tamních obyvatel. Byli součástí kmene Vandalů, který na začátku 5. století po Kr. začal svoje stěhování na západ, do římské Hispánie a nakonec do severní Afriky. Zajímavá je velká škála nádobí vyráběného na kruhu, reprezentuje širokospektrální produkci hrnčířů, kteří v té době pracovali v prostoru Horního Slezska. Zatímco lokalita v Bohušově se nalézá v údolí, kde jsou doloženy stopy osídlení mnoha pravěkých kultur, nejbližší současné sídliště v Ostré Hoře bylo situováno ve výše položeném terénu. Je možné, že zde je doložená pouze pozdní fáze przeworské kultury.

  During the rescue excavation in the interior and exterior parts of medieval church in Bohušov a layer with artifacts of the przeworsk-culture was identificated. This place is situated in the southern part of Upper Silesia, near Osoblaha river, that is a inflow of Odra. The ceramic collection contest a settlement activities from the latest phase of Roman Period (C1b phase and the beginning of the D phase); the end of life in this settlement can be associated with the movement of local inhabitants. They were a part of the tribe of Vandals, that started their migrations to the west, to Roman Hispania and finally to the north Africa in the beginning of the 5. century AD. Interesting is a great scale of wheel made pottery representing multi spectral production of potters in the Upper Silesian territories of that time. While the site in Bohušov was situated in the valley, where the settlements of many preaehistoric cultures are attested, the nearest contemporary site, in Ostrá Hora, was located in the highlands. That is possible, that here only the latest phase of przeworsk-culture can be documented.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203686