Počet záznamů: 1  

"Držím já na císaře... a držím se svým králem". Výklad světa po revoluci 1848

 1. 1.
  0369579 - HÚ 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pokorná, Magdaléna
  "Držím já na císaře. a držím se svým králem". Výklad světa po revoluci 1848.
  ["I side with the Emperor… and I side with my King". An interpretation of the world after the 1848 Revolution.]
  Český časopis historický. Roč. 109, č. 1 (2011), s. 44-80. ISSN 0862-6111
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Revolution 1848-1849 * Neo-absolutismus * journalism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Tato studie shrnuje publikační možnosti v porevolučním období 1849-1852. Podrobně pak analyzuje na základě periodika Václava Frosta titul Jen s pravdou ven s důrazem na jeho význam pro vesnické čtenáře a jejich čtenářské strategie i životní postoje na počátku neoabsolutismu.

  This study summarizes the outlets for publication in the period of changes to publishing legislation between 1849-1852. In particular, this study analyses Václav Frosts title Truth will out (Jen s pravdou ven) designed especially for the rural readers and it thus deepens contemporary understanding of readership strategies in the beginnigs of Neo-absoutism.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203607
   
Počet záznamů: 1