Počet záznamů: 1  

Návrh portálu pro sdílení RDF poznámek

 1. 1.
  0349692 - UIVT-O 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Řimnáč, Martin
  Návrh portálu pro sdílení RDF poznámek.
  [Proposal of Portal for Sharing RDF Remarks.]
  Datakon 2010. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010 - (Šaloun, P.), s. 187-190. ISBN 978-80-7368-424-2.
  [DATAKON 2010. Mikulov (CZ), 16.10.2010-19.10.2010]
  Grant CEP: GA MŠk 1M0554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: sémantický web * webový portál * sdílení dat * linked data
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  Vize sémantického webu v dnešní době našla uplatnění zejména v popisování světa pomocí ontologií. Ontologie přesně definují popisované objekty včetně jejich datové struktury a hierarchie. Tento přístup je vhodný pro strojové zpracování, avšak není nikterak přívětivý pro širokou veřejnost. laické uživatele webu. Článek proto hledá kompromisní řešení, které zachovává jak strojovou zpracovatelnost dat, tak intuitivní práci s nimi a navrhuje vkládat popisy objektů ve formě anotovaných poznámek.

  The semantic web vision is mostly realized by describing the universum by ontologies. Ontologies precisely define objects as well as their data structure and hierarchy. Such approach is suitable for machines, but not for common users. The proposal tries to find a compromise keeping data to be automatically processed and data intuitive management by end users in a form of a portal based on describing object by annotated remarks.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189856