Počet záznamů: 1  

Neofyty na zdech v České republice

 1. 1. 0339634 - BU-J 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Láníková, Deana
  Neofyty na zdech v České republice.
  [Neophytes on walls in the Czech Republic.]
  Zprávy České botanické společnosti. Roč. 44, č. 1 (2009), s. 113-123 ISSN 1211-5258
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: invasive species * neophyte * wall habitat
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  V 935 fytocenologických snímcích bylo zaznamenáno celkem 479 druhů cévnatých rostlin. Původní druhy tvořily 65% (313 druhů), archeofyty 21% (101 druhů) a neofyty 14 % (65 druhů). Mezi neofyty vyskytující se na zdech s vyšší frekvencí patří druhy Conyza canadensis, Corydalis lutea a Cymbalaria muralis. Převážná většina neofytů se ve snímcích na zdech vyskytuje sporadicky, více než polovina byla zaznamenána pouze v 1-2 snímcích. Z hlediska způsobů introdukce náleží neofyty především mezi úmyslně zavlečené druhy (74 %), ostatní druhy byly na naše území zavlečeny náhodně (20%) nebo oběma způsoby (6%). Mezi druhy záměrně zavlečenými převládají druhy pěstované pro okrasu. Většina druhů rostoucích na zdech patří mezi invazní druhy (40%), nejčastěji jsou to běžné ruderální druhy s dobrými schopnostmi šíření.

  The neophytic wall flora in the Czech Republic was studied using 935 phytosociological relevés recorded on wall habitats by different authors. In comparison with other habitat types, a high number of neophytes was recorded on walls (14% from 479 species) was recorded on walls.The most frequent neophytes are Conyza canadensis, Corydalis lutea and Cymbalaria muralis. Regarding different modes o introduction, the highest number of neophytes was introduced deliberately into the country (74%). These species are mainly ornamental plants, followed by medicinal plants and woody species used for landscape planning. Most neophytes recorded on walls belong to invasive species (40%). Less often naturalised and casuals are represented (34% and 26%). The most frequent invasive neophytes include common ruderal plants with good dispersal characteristics.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183096