Počet záznamů: 1  

System zones in capillary zone electrophoresis: Moving boundaries caused by freely migrating hydrogen ions

 1. 1.
  0003886 - UIACH-O 2006 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Beckers, J. L. - Boček, Petr
  System zones in capillary zone electrophoresis: Moving boundaries caused by freely migrating hydrogen ions.
  [Systémové zóny v kapilární zónové elektroforéze: Pohyblivá rozhraní způsobená volně migrujícími vodíkovými ionty.]
  Electrophoresis. Roč. 26, č. 2 (2005), s. 446-452. ISSN 0173-0835
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/02/0023; GA AV ČR(CZ) IAA4031401; GA AV ČR(CZ) IAA4031103
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: capillary zone electrophoresis * system zones
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 3.850, rok: 2005

  System zones, originating in background electrolytes with a low buffer capacity, are caused by freely migrating hydrogen ions. The existence of this type of system zones has been proven by both mathematical model and a simulation program and demonstrated experimentally.

  Systémové zóny, vznikající v základních elektrolytech s nízkou pufrační kapacitou, jsou způsobeny volně migrujícími vodíkovými ionty. Existence tohoto typu systémových zón byla prokázána jak matematickým modelem a simulačním programem, tak demonstrována experimentálně.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0109729