Počet záznamů: 1  

INDIHU Mind: virtuální znalostní báze

 1. SYS0519528
  LBL
   
  01000a^^22220027750^450
  005
   
  20200716104027.6
  100
   
  $a 20190111d m y slo 03 ba
  101
   
  $a cze
  102
   
  $a CZ
  200
  1-
  $a INDIHU Mind: virtuální znalostní báze
  210
   
  $d 2019
  541
   
  $a INDIHU Mind: virtual knowledge base $z eng
  610
   
  $a virtual knowledge base
  610
   
  $a digital humanities
  610
   
  $a infrastructure for arts and humanities
  700
  -1
  $3 cav_un_auth*0106219 $a Lhoták $b Martin $p KNAV-K $o Ředitelství $i Ředitelství $j Director’s Office $T Knihovna AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0268995 $a Foltýn $b T. $y CZ
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0261004 $a Polišenský $b J. $y CZ
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0370757 $a Wančová $b N. $y CZ
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0311597 $a Krupičková $b Šárka $p ARUB-Q $o Archiv $i Archiv $j Archive $y CZ $T Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0313673 $a Novák $b David $p ARU-G $o OIZaK $i Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny $j Department of Information Sources and Landscape Archaeology $k OIZAK $l DISLA $w Department of Information Sources and Landscape Archaelogy $T Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0107303 $a Gergelová $b Barbora $p UEF-S $o Středisko vědeckých informací $i Středisko vědeckých informací $j Scientific Information Department $T Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0107333 $a Suchomelová $b Marcela $p UEF-S $o Středisko vědeckých informací $i Středisko vědeckých informací $j Scientific Information Department $T Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0371140 $a Léwová $b Dana $p FLU-F $o kabinet pro teoretická studia jako součást CTS $i Kabinet pro teoretická studia jako součást CTS $j Centre for Theoretical Study (Jan Patočka Archive) $y CZ $T Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0247259 $a Malínek $b Vojtěch $p UCL-M $o Oddělení bibliografické a archivní $i Oddělení bibliografické a archivní $j Bibliographic and Archival Department $y CZ $T Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0340480 $a Křížová $b Jana $p KNAV-K $o Oddělení pro digitální knihovnu $i Oddělení pro digitální knihovnu $j Digital library Department $y CZ $T Knihovna AV ČR, v. v. i.
  701
  -1
  $3 cav_un_auth*0106923 $a Roháček $b Jiří $p UDU-I $o oddělení dokumentace $i Oddělení dokumentace $j Department of Documentation $w Documentation Department $T Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
  856
   
  $9 RIV $u https://mind.indihu.cz/
Počet záznamů: 1