Počet záznamů: 1  

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi

  1. 1.
    Řezníková, L. Eruditi censores, salvete per Christum! J. A. Komenský a raně novověká regulace literatury. In: ŘEZNÍKOVÁ, L., URBÁNEK, V., eds. Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, s. 77-102. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3.
Počet záznamů: 1