Počet záznamů: 1  

Hranice jako sociální instituce a geografická kategorie v raně novověké imaginaci prostoru: k současnému výzkumu hranic v raném novověku

  1. 1.
    ŘEZNÍKOVÁ, L. Hranice jako sociální instituce a geografická kategorie v raně novověké imaginaci prostoru: k současnému výzkumu hranic v raném novověku. Studia Comeniana et historica. 2017, 47(97/98), 115-131. ISSN 0323-2220.
Počet záznamů: 1