Počet záznamů: 1

Vliv proměnlivého diskového tlumení ozubených kol na kvalitativní vlastnosti dynamiky nelineárních parametrických soustav

  1. 1.
    Hortel, M.; Škuderová, A. Vliv proměnlivého diskového tlumení ozubených kol na kvalitativní vlastnosti dynamiky nelineárních parametrických soustav. In Pešek, L. (ed.). Dynamika strojů 2011 Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2011, s. 43-52. ISBN 978-80-87012-31-4. [Dynamika strojů 2011, Prague, 01.02.2011-02.02.2011, CZ].