Počet záznamů: 1

Prostředek pro kontrolu motýla zavíječe Euzophera batangensis a jeho použití

  1. 1.
    Hoskovec, M.; Kalinová, B.; Jiroš, P. Prostředek pro kontrolu motýla zavíječe Euzophera batangensis a jeho použití Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Číslo patentového spisu: 301579. Datum udělení patentu: 12.03.2010. Dostupný z: <http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301579.pdf http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301579.pdf>.