Počet záznamů: 1

Conscriptum per Fratrem Mathiam de Rehtz. Iluminované rukopisy kadaňského kláštera františkánů – observantů z konce 15. století

  1. 1.
    Studničková, M. Conscriptum per Fratrem Mathiam de Rehtz. Iluminované rukopisy kadaňského kláštera františkánů – observantů z konce 15. století. In Hlaváček, Petr; Beneš, Petr R.; Hlaváček, Petr; Pospíšil, Ctirad V. (ed.). Františkánství v kontaktech s jiným a cizím 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta & FILOSOFIA, nakladatelství Filozofického ústavu AV ČR, 2009, s. 210-219. Europaeana Pragensia 1 – Historia Franciscana III. ISBN 978-80-7308-283-3.