Počet záznamů: 1

WO.sub.3./sub.-doped zinc borophosphate glasses

  1. 1.
    Šubčík, J.; Koudelka, L.; Mošner, P.; Gregora, I.; Montagne, L.; Revel, B. WO3-doped zinc borophosphate glasses. European Journal of Glass Science and Techology. Part B. Physics and Chemistry of Glasses 2009, roč. 50, č. 4, 243-248. ISSN 1753-3562.