Počet záznamů: 1  

Způsob prekoncentrace bizmutu pro jeho stanovení metodou atomové absorpční spektrometrie a atomizátor pro prekoncentraci bizmutu

  1. 1.
    Dědina, J., Kratzer, J. Způsob prekoncentrace bizmutu pro jeho stanovení metodou atomové absorpční spektrometrie a atomizátor pro prekoncentraci bizmutu. Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. 2011. Číslo patentového spisu: 302757. Datum udělení patentu: 7.9.2011. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=958174&lan=cs