Počet záznamů: 1  

Mechanismy inkluze a exkluze žen v politice v České republice

  1. 1.
    RAKUŠANOVÁ, P. Mechanismy inkluze a exkluze žen v politice v České republice. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2005, 6(2), 25-30. ISSN 1213-0028. Dostupné z: www.genderonline.cz
Počet záznamů: 1