Počet záznamů: 1  

Fragmenty řeckých tragiků v překladech a studiích Zdeňka K. Vysokého

 1. 1.
  0517529 - FLÚ 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Čechvala, Jakub (ed.)
  Fragmenty řeckých tragiků v překladech a studiích Zdeňka K. Vysokého.
  [Fragments of Greek Tragedians in Translations and Studies of Zdeněk K. Vysoký.]
  Praha: Filosofia, 2019. 367 s. ISBN 978-80-7007-593-7
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Zdeněk K. Vysoký * Greek tragedy * textual transmission * fragmentary tragedies * textual criticism * papyrus fragments
  Obor OECD: General literature studies

  Kniha jednak seznamuje s prací všestranného klasického filologa Zdeňka K. Vysokého (1903–1979), jehož kariéra se z politických důvodů nemohla rozvíjet způsobem odpovídajícím jeho všestrannému talentu. Publikace navíc přináší českému publiku uceleným způsobem fragmenty řeckých tragédií, které Vysoký přeložil v 60. letech. Úvodní detailní studie Evy Stehlíkové a Jakuba Čechvaly představují profesní dráhu Vysokého a zasazují jeho kritické postupy do kontextu textové tradice a textové kritiky. Druhá část knihy přináší nově zeditovanou sbírku Vysokého překladů Euripidových fragmentárních tragédií nebo jejich vybraných částí (Hypsipylé, Alexandros, Stheneboia, Bellerofón, Peirithoos, Erechtheus, Kréťané, Kresfontés) a dvě Vysokého studie zabývající se rekonstrukcí Euripidových her Moudrá Melanippé, Uvězněná Melanippé a Antiopé. Poslední dvě části knihy obsahují excerpce z Vysokého stuií k Aischylovi a překlad různých knižních fragmentů Aischyla, Sofoklea, Euripida a jeden knižní fragment Chairemóna.

  The book introduces a work of Zdeněk K. Vysoký (1903–1979), a Czech classicist whose career did not develop in the way that would correspond to his versatile talent due to political reasons. Moreover, the book aims to acquaint the Czech public with the Greek fragmentary tragedies, which Vysoký translated in the early 1960s. Detailed introductory chapters by Eva Stehlíková and Jakub Čechvala trace the professional career of Vysoký and set the critical approaches of Vysoký in wider context of textual tradition and textual criticism. The second part of the book offers a newly edited collection of Vysoký’ translations of Euripides’ fragmentary plays or their selected parts (Hypsipyle, Alexandros, Stheneboea, Bellerophon, Pirithous, Erechtheus, Cretans, Cresphontes) and of two of Vysoký’s studies that deal with the reconstruction of Euripides’ plays Wise Melanippe, Captive Melanippe, and Antiope. The last two sections of the book contain excerpts from Vysoký’s Aeschylean studies and translations of various book-fragments of Aeschylus, Sophocles, Euripides and one book-fragment of Chaeremon.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302866

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.