Počet záznamů: 1  

K funkčnímu využití verbálních substantiv ve staré a střední češtině

  1. 1.
    PERGLER, Jiří. K funkčnímu využití verbálních substantiv ve staré a střední češtině. Bohemica Olomucensia. 2017, 9(2), 56-70. ISSN 1803-876X. Dostupné z: https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/kbh/veda_a_vyzkum/bohemica_olomucensia/BO_2017_2_final.pdf
Počet záznamů: 1