Počet záznamů: 1

O ÚLOZE ODTRŽENÍ MEZNÍ VRSTVY PŘI SILOVÉ INTERAKCI PROUDÍCÍ TEKUTINY S OBTÉKANÝM POVRCHEM

  1. 1.
    Uruba, Václav. O ÚLOZE ODTRŽENÍ MEZNÍ VRSTVY PŘI SILOVÉ INTERAKCI PROUDÍCÍ TEKUTINY S OBTÉKANÝM POVRCHEM. In Zolotarev, I. (ed.). Proceedings Interaction and feedbacks 2010 Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2010, s. 101-108. ISBN 978-80-87012-29-1. [Interactions and Feedbacks 2010 /17./, Praha, 23.11.2010-24.11.2010, CZ].