Počet záznamů: 1

Neofyty na zdech v České republice

  1. 1.
    Láníková, Deana. Neofyty na zdech v České republice. Zprávy České botanické společnosti. 2009, roč. 44, č. 1, s. 113-123. ISSN 1211-5258.