Počet záznamů: 1

Vlnová dynamika elektronů a fotonů v jednotném rámci jednočásticové nerelativistické Schrödingerovy rovnice

  1. 1.
    Pospíšil, Jaroslav, Šafářová, K. Vlnová dynamika elektronů a fotonů v jednotném rámci jednočásticové nerelativistické Schrödingerovy rovnice. Jemná mechanika a optika. 2009, roč. 54, 11-12, 304-307. ISSN 0447-6441.