Počet záznamů: 1  

Elektrochemie halogenovaných benzonitrilů

 1. 1. 0343504 - UFCH-W 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sokolová, Romana - Pospíšil, Lubomír - Hromadová, Magdaléna - Ludvík, Jiří
  Elektrochemie halogenovaných benzonitrilů.
  [Electrochemistry of halogenated benzenonitrils.]
  Sborník přednášek. XXX. Moderní elektroanalytické metody. Ústí nad Labem: BEST servis, 2010 - (Navrátil, T.; Barek, J.), s. 154-157. ISBN 978-80-254-6710-7.
  [Modern Electroanalytical Methods /30./. Jetřichovice (CZ), 24.05.2010-28.05.2010]
  Grant CEP: GA ČR GA203/08/1157; GA ČR GA203/09/1607
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: autoprotonation * reduction * electron transfer
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie

  V zemědělství je běžně používáno několik stovek pesticidů. Zjištění způsobu degradace pesticidů a charakterizace jejich degradačních produktů je významný celosvětový problém. Při biologické aktivitě některých pesticidů hrají podstatnou úlohu reakce přenosu elektronu. Ioxynil (3,5-diido-4-hydroxy-benzonitril), bromoxynil (3,5-dibromo-4-hyodoxy-benzonitril) a chloroxynil (3,5-dichloro-4-hrydoxy-benzonitril) jsou široce používané herbicidy, které patří do skupiny herbicidů, jejichž účinek spočívá v inhibici elektronového přenosu ve Fotosystému II zelených rostlin. Pomocí GC-MS identifikace produktů po úplné elektrolýze při konstantním potenciálu a analýzou cyklických coltamogramů bez a za přítomnosti halogenidů v roztoku bylo prokázáno, že při redukci těchto látek dochází k rozštěpení vazby C-halogen.

  Autoprotonation in reduction mechanism of 3,5-dihalogeno-4-hydroxy-benzonitriles was studied in dimethylsulfoxide by electrochemical methods. The overall one electron reduction process was found. Aryl radical formed by the cleavage of halogenide undergroes further electron transfer in EC type reaction. The anion is protonated by parent molecule resulting in total consumption of two electrons per two starting molecules. Addition of stronger proton donor increases the height of reduction wave up to two electrons per molecule. The addition of potassium hydroxide causes the decrease of the reduction wave. The reduction products were identified by GC/MS analysis in the absence and presence of strong proton donor.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185967