Počet záznamů: 1  

Řecko-staroslověnský index - Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I (fasciculus 3)

 1. 1. 0334767 - SLU-S 2010 RIV CZ cze, eng, lat B - Monografie kniha jako celek
  Bláhová, Emilie - Čermák, Václav - Ribarova, Zdenka - Vařeková, Jarmila
  Řecko-staroslověnský index - Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I (fasciculus 3).
  [Greek-Old Church Slavonic Index - Index verborumu graeco-palaeoslovenicus. Tomus I (fasciculus 3).]
  Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i: Praha: Euroslavica, 2009. 64 s. ISBN 978-80-86420-33-2
  Grant CEP: GA AV ČR IAA9092403
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Old Church Slavonic * Byzantine Greek * Lexicology * Lexicography
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Řecko-staroslověnský index přináší uživateli srovnání bohatství byzantské řečtiny se staroslověnštinou formou slovníkových statí. Pramennou bází jsou staroslověnské texty velkomoravského původu, které byly přeloženy z řecké předlohy. Třetí sešit obsahuje srovnávací tabulky paralelních míst slovanských rukopisů (evangelia a Acta apostolorum), jež mají usnadnit uživateli práci s Indexem.

  The Greek-Old Church Slavonic Index provides the user with a comparison of the lexical wealth of Byzantine Greek and Old Church Slavonic in the form of dictionary entries. The source base is Old Church Slavonic texts of Great Moravian origin, which were translated from Greek original texts. The third volume comprises comparative tables of paralles locations in Slavonic manuscripts (Gospels and Acts of the Apostles ) to facilitate the user’s work with the Index.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179410