Počet záznamů: 1  

Chemotherapy, IL-12 gene therapy and combined adjuvant therapy of HPV 16-associated MHC class I-proficient and -deficient tumours

 1. 1.
  0024471 - ÚMG 2006 RIV GR eng J - Článek v odborném periodiku
  Indrová, Marie - Bieblová, Jana - Jandlová, Táňa - Vonka, V. - Pajtasz-Piasecka, E. - Reiniš, Milan
  Chemotherapy, IL-12 gene therapy and combined adjuvant therapy of HPV 16-associated MHC class I-proficient and -deficient tumours.
  [Chemoterapie, genová terapie IL-12 a kombinovaná adjuvantní terapie MHC I+ a MHC I- nádorů vyvolaných HP 16.]
  International Journal of Oncology. Roč. 28, č. 1 (2006), s. 253-260. ISSN 1019-6439
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NR7807; GA MZd(CZ) NR8004
  Grant ostatní:Ministry of Scientific Research Information Society Technologies(PL) PBZ-KBN-091/PO5/2003
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: HPV16 * MHC class I-deficient and MHC class I-proficient tumour cells * CMRTD
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 2.556, rok: 2006

  Moderately immunogenic HPV 16-associated tumour cell line mimicking human HPV 16-associated neoplasms TC-1 (MHC class I+) and its variants with a marked downregulation of MHC I molecules were used to examine the effect of local IL-12 gene therapy for the treatment of early tumour transplants and minimal residual tumour disease obtained after cytoreductive chemotherapy (CMRTD). The results indicate that the MHC I phenotype is not stable during tumour progression and treatment and they illustrate the efficacy of IL-12 gene therapy in combination with chemotherapy on HPV 16-associated tumours regardless of the level of MHC class I expression on the tumour cells.

  Slabě imunogenní nádorová linie odvozená od HPV 16 podobná lidským nádorům vyvolaných HPV 16 TC-1 (MHC I+) a její varianty s výrazně potlačenou expresí molekul MHC I byly využity ke sledování účinků lokální genové terapie IL-12 při léčbě časných nádorových transplantátů a minimální zbytkové choroby po cytoreduktivní chemoterapii (CMRTD). Výsledky ukazují, že fenotyp MHC I není během růstu nádorů a léčby stabilní, a demonstrují účinnost genové terapie IL-12 v kombinaci s chemoterapií při léčbě nádorů vyvolaných HPV 16 nezávisle na hladině exprese MHC I na nádorových buňkách.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0115008
   
Počet záznamů: 1