Počet záznamů: 1  

Dlouhodobý monitoring změn tenzoru napjatosti v masivu

 1. 1. 0365926 - UGN-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kaláb, Zdeněk - Knejzlík, Jaromír - Rambouský, Zdeněk
  Dlouhodobý monitoring změn tenzoru napjatosti v masivu.
  [Long Term Monitoring of the Stress Tensor Changes in Rock Massif.]
  EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. Roč. 18, č. 1 (2011), s. 73-82. ISSN 1803-1447
  Grant CEP: GA ČR GA105/09/0089
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Jeroným Mine in Čistá * CCBM probe * long term monitoring * stress tensor changes
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  www.caag.cz

  Tento příspěvek popisuje výsledky experimentálního dlouhodobého monitoringu změn tenzoru napjatosti v masivu v Dole Jeroným metodou CCBM (metoda odlehčeného jádra typu „doorstoper“ v nové kuželové geometrii). Cílem experimentálních měření je především ověření možnosti dlouhodobého použití měřicích sond CCBM v distribuovaném měřicím systému s telemetrickým přenosem dat a ověření způsobu jejich instalace, spolehlivosti a stability parametrů v náročných klimatických podmínkách dolu. V Dole Jeroným byly v roce 2007 instalovány 2 sondy CCBM, jejichž data jsou dosud registrována. Data ze sondy CCBM1 jsou analyzována z hlediska metodiky měření, tj. analýza správné ochrany zařízení proti bleskům, realizace uzemnění měřící části, … Pro vybrané časové období je proveden také experimentální přepočet naměřených dat na změnu napjatosti masivu.

  This contribution describes technique of implementation of special sensors in Jeroným Mine, i.e. probe for measurement of rock massif stress changes signed as CCBM (so called “doostopper” methodology with new conical geometry). The main task of experimental measurement using CCBM probe is to check possibility of their implementation in distributed control network including test of reliability of operation and stability of parameters in heavy mining environment. Two CCBM probes which data are still recorded were installed in underground spaces in the year 2007. Data recorded from CCBM1 probe are analyzed in term of methodology of measurement, i.e. analysis of probe and recording instrumentation against lightning, design of ground connection of measured parts … Conversion of data to define changes of rock massif stress tensor is made for selected time interval.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201053