Počet záznamů: 1  

Reactions of Hydrogen Sulfide with Singly and Doubly Tucked-in Titanocenes

 1. 1. 0358456 - UFCH-W 2012 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Pinkas, Jiří - Císařová, I. - Horáček, Michal - Kubišta, Jiří - Mach, Karel
  Reactions of Hydrogen Sulfide with Singly and Doubly Tucked-in Titanocenes.
  Organometallics. Roč. 30, č. 5 (2011), s. 1034-1045 ISSN 0276-7333
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400400708; GA MŠk(CZ) LC06070
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: hydrogen sulphide * titanocene * chemical structure
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.963, rok: 2011

  Hydrogen sulfide reacts with tucked-in titanocene complexes [Ti(III){η5:η1-C5Me4(CH2)}Cp*] (Cp* = η5-C5Me5) (2) and [Ti{η4:η3-C5Me3(CH2)2}Cp*] (3) and their precursors [Cp*2TiMe] (2a) and [Cp*2Ti(η2-Me3SiC=CSiMe3)] (3a), respectively, to give the corresponding titanocene hydrosulfides [Cp*2Ti(SH)] (4) and [Cp*2Ti(SH)2] (1), respectively. Hydrogen sulfide also cleaves intramolecular σ- or π-Ti−C bonds in ansa-[TiIII(η1:η5:η5-C5Me4SiMe2CH=CH2SiMe2C5Me4)] (5) and ansa-[TiII(η2:η5:η5-C5Me4SiMe2CH=CHSiMe2C5Me4)] (6), affording hydrosulfides ansa-[(η5-CH2Me2SiC5Me4)2Ti(SH)] (7) and ansa-[(η5-CH2Me2SiC5Me4)2Ti(SH)2] (8). The S−H bonds of hydrosulfides 4 and 7 were able to react with the Ti−C bonds in 2 and 5, affording titanocene sulfides [(Cp*2TiIII)2S] (11) and ansa-[{(η5-CH2Me2SiC5Me4)2TiIII}2S] (12), respectively. Combination of 7 with 2a gave rise to the mixed titanocene sulfide [ansa-{(η5-CH2SiMe2C5Me4)2Ti}S(TiCp*2)] (13).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196496