Počet záznamů: 1  

Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově. Příspěvek k historii a stavební podobě "zapomenutého" kláštera pod Železnými horami

 1. 1. 0351936 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kovář, M. - Musílek, Martin
  Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově. Příspěvek k historii a stavební podobě "zapomenutého" kláštera pod Železnými horami.
  [Benedictine Abbey of Saints Peter and Paul in Vilémov. Contribution to the history and architectonic form of the "forgotten" monastery under the Iron Mountains.]
  Časopis Společnosti přátel starožitností. Roč. 117, č. 3 (2009), s. 157-183 ISSN 1803-1382
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) M300090903
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Bohemia * Middle Ages * Vilémov * monastery of Vilémov * Benedictine * Benedictine abbey
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Vilémovský klášter, založený někdy před rokem 1131 pravděpodobně družiníky českého knížete Vladislava I. Vilémem a Heřmanem, hrál významnou úlohu při kolonizaci okolní řídce osídlené krajiny. K největšímu hospodářskému rozkvětu kláštera došlo na počátku 13. století a na sklonku vlády Václava IV., kdy patřil mezi středně zámožné konventy. Roku 1421 bylo vilémovské opatství vypáleno husity. Většiny klášterních statků se zmocnili zemani píšící se po tvrzích v Ostružně a Rušinově. Vilémovští mniši se uchýlili na své moravské statky a zpět se již nikdy nevrátili. Poslední zvolený vilémovský opat Petr zemřel roku 1541 v rajhradském klášteře, což znamenalo definitivní konec vilémovského konventu. Dochovala pouze nepatrná část stavebních pozůstatků klášterních budov. Vzhledem k vyobrazení na pečeti z roku 1265 můžeme předpokládat, že k jejich výstavbě došlo v průběhu 13. století. Dochované fragmenty kružeb, okenních ostění a žeber pak dokumentují gotickou přestavbu ve 14. století.

  Vilémov abbey, founded before the year 1131 under the Iron Mountain, had important role in the process of colonisation of surrounding territory. The highest economic bloom of this abbey is to be dated to the beginning of the 13th century. In the year 1421 Hussite troops blow the abbey down and the property was taken by small local gentry of Ostružno and Rušinov. Monks have run away to the properties of monastery in Moravia. When the last elected abbot Peter died in the year 1541, the convent was definitive abandoned. We have only torso-like information concerning the building layout of the monastery. According to the seal from the year 1265 it is possible to suppose, that the building was erected in the 13th century. Fragments of traceries, window linings and groins are documenting gothic rebuilding in the 14th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191565