Počet záznamů: 1  

Dyjákovice (okr. Znojmo), „Pod kanálem“

 1. 1. 0349737 - ARUB-Q 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jílek, K. - Klanicová, Soňa
  Dyjákovice (okr. Znojmo), „Pod kanálem“.
  [Dyjákovice (Dist Znojmo), „Pod kanálem“.]
  Přehled výzkumů. Roč. 50, 1-2 (2009), s. 320-324 ISSN 1211-7250
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Roman period * Bronze artifact * Samian ware * Germanic settlement
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Příspěvek zpracovává soubor kovových nálezů a terry sigillaty nalezený v letech 2005 až 2007 na katastru obce Dyjákovice. V předloženém souboru kovových nálezů dominuje materiál z mladší doby římské (stupně C1 a C2). Zlomky terry sigillaty lze datovat mezi roky 175 až 233.

  The article presents a set of bronze artifacts and Samian ware found in years 2005–2007 in the Dyjákovice municipal cadastre. Finds from late Roman period (C1 and C2 stages) are dominant in the set of bronze artifacts. Fragments of Samian ware can be dated between years 175 and 233 AD.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189894