Počet záznamů: 1  

Geochemie fullerenů

 1. 1. 0347012 - UFCH-W 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Frank, Otakar - Jehlička, J. - Vítek, P. - Juha, Libor - Hamplová, Věra - Pokorná, Zdeňka
  Geochemie fullerenů.
  [Geochemistry of Fullerenes.]
  Chemické listy. Roč. 104, č. 8 (2010), s. 762-769. ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/0772; GA MŠk LC510; GA MŠk(CZ) LC528
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: geochemistry * fullerenes * geological materials
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.620, rok: 2010

  Tento referát shrnuje nálezy fullerenů jak v pozemských tak mimozemských prostředích. Velký důraz je kladen na stabilitu fullerenů. Na rozdíl od dříve publikovaných prací, které obvykle o stabilitě pojedanávají pouze z hlediska možného zachování fullerenů v geologické historii, se v tomto přehledu věnujeme take roli jejich (foto)chemické odolnosti při extrakčních procesech. Možné způsoby vzniku fullerenů na konkrétních lokalitách jsou diskutovány s ohledem na místní podmínky a porovnány se známými laboatorními procesy.

  This review summarizes the reports on occurrences of fullerenes in both the terrestrial and extraterrestrial environments. A very strong emphasis is placed on stability of fullerenes. In contrast to most of the previously published works, which usually deal with the stability only in terms of possible fullerene survival in geological history, we also address the role of their (photo)chemical resistance in the extraction procedures. Possible ways of fullerene formation in particular localities are discussed with respect to local conditions and compared with the known laboratory processes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187888