Počet záznamů: 1  

Liberalizace obchodu s environmentálním zbožím a službami : trendy v České republice

 1. 1.
  0338501 - NHU-N 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Ritschelová, I. - Tošovská, Eva - Sidorov, E. - Farský, M. - Študent, J. - Vosátka, J.
  Liberalizace obchodu s environmentálním zbožím a službami : trendy v České republice.
  [Liberalization of trade in environmental goods and services: trends in the Czech Republic.]
  Praha: Linde, 2009. 287 s. ISBN 978-80-7201-797-3
  Grant CEP: GA ČR GA402/07/1580
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
  Klíčová slova: trade liberalization * environmental goods * environmental services
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie

  Publikace je zaměřena na problematiku liberalizace obchodu v oblasti environmentálního zboží a služeb. V první části se věnuje metodologickým problémům spojeným s identifikací a klasifikací environmentálního zboží pro účely mezinárodního obchodu. Obsahuje výsledky analýzy zahraničního obchodu s environmentálním zbožím České republiky za období 1993 az 2006. Následně jsou pojednány hlavní bariéry procesu liberalizace v této oblasti. Druhá část je věnována analýze přístupu ke klasifikaci environmentálních služeb, na kterou navazuje analýza metodologických problémů spojených s jejich identifikací. Prezentovány jsou výsledky statistické analýzy části sektoru environmentálních služeb v ČR a originální poznatky z průzkumu mezi podniky. Průzkumy byly zaměřeny mj. na překážky, kterým musí podniky čelit na zahraničních trzích, jak ovlivňuje podniky ekonomická krize či zahraniční majitelé atp., a vlivu těchto faktorů na konkurenceschopnost v podmínkách liberalizujícího se evropského trhu se službami.

  The book is focused at the problems of trade liberalization in the field of environmental goods and services. Its first part is focused at methodological issues connected with identification and classification of environmental goods for the purposes of international trade. This part contains the results of Czech Republic´s environmental goods´ international trade analysis between 1993 and 2006. The further part discusses the main barriers to trade liberalization in this field. The second part of the book is devoted to classification of environmental services, followed by the discussion of methodological issues connected to their identification. The book presents results of statistical description of the Czech environmental service sector and original results of company survey that was focused at barriers that firms face on foreign markets as well as their competitiveness level on the consequently liberalizing service market.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182257