Počet záznamů: 1  

Krajina a příroda ve vnímání a myšlení středověkého člověka

 1. 1.
  0333702 - HÚ 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šimůnek, Robert
  Krajina a příroda ve vnímání a myšlení středověkého člověka.
  [Landscape and Nature as Perceived and Thought of by Medieval People.]
  Historická geografie. Roč. 35, č. 1 (2009), s. 95-146. ISSN 0323-0988
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: historical landscape * mentalities * middle ages
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Cílem studie je na základě kombinace výpovědní hodnoty pramenů písemných, ikonografických, archeologických a okrajově při zohlednění výsledků studia přírodních věd podat pokud možno co nejkomplexnější pohled jak na vnímání a nazírání okolní krajiny a jejích jednotilvých komponentů středověkým člověkem tak i naznačit možnosti dnešní (částečné) rekonstrukce podoby středověké krajiny.

  The objective of the paper was to create as complex as possible picture of how medieval people perceived and saw the surrounding landscape and its individual components and to suggest the ways of contemporary (partial) reconstruction of the appearance of the medieval landscape. In order to achieve the objective of the paper, written, iconographic and archaeological sources were used and partly also results of natural science research were taken into consideration.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178631