Počet záznamů: 1  

Diskurz o waqfu v Egyptě v první polovině 20. století

 1. 1.
  0332374 - OÚ 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Melčák, Miroslav
  Diskurz o waqfu v Egyptě v první polovině 20. století.
  [Discourse on waqf in Egypt in the first half of the 20th century.]
  Religio: Revue pro religionistiku. Roč. 17, č. 2 (2009), s. 185-208. ISSN 1210-3640
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: waqf * modern history * Egypt
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Tato studie sleduje původ dichotomického nadačního konceptu rozlišujícího mezi waqfem ahlí (rodinná nadace) a waqfem chajrí (dobročinná nadace), jehož použití se v kontextu předmoderních společností zdá být nevhodné. Stále je však mnohými badateli uplatňován. Na příkladu Egypta v prvních třech dekádách 20. století jsou vysvětleny procesy, skrz které došlo k redefinici významů waqfu a jejich zanesení do nejrůznějších žurnalistických a právních textů, z nichž si přirozeně našly cestu do moderní vědecké produkce a takto ovlivnily naše chápání jeho předmoderních projevů.

  This article inquires into origins of a dichotomic waqf concept distinguishing between waqf khayrī (charitable endowment) and waqf ahlī (family endowment, which seems to be insufficient in the context of pre-modern Islamic societies, but still frequently invoked by many scholars. Using the example of Egypt in the first three decades of the 20th century, it explains the processes through which a redefinition of waqf´s significance was implemented and fixed in different journalistic and juridical texts. New definitions of waqf thus found their way into modern scholarship and have affected our comprehension of waqf´s pre-modern manifestations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177654
   
Počet záznamů: 1