Počet záznamů: 1  

Modes of Ordering and Boundaries that Matter in Academic Knowledge Production

 1. 1. 0330278 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Felt, U. - Stöckelová, Tereza
  Modes of Ordering and Boundaries that Matter in Academic Knowledge Production.
  [Režimy uspořádávání a hranice ve vytváření akademického poznání.]
  Knowing and Living in Academic Research. Convergence and Heterogeneity in Research Cultures in the European Context.. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Felt, U.), s. 39-124. ISBN 978-80-7330-156-9
  Grant CEP: GA AV ČR KJB700280907
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: research assessment * excellence * modes or ordering
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola mapuje klíčové režimy uspořádávání a hranice v současné vědní praxi v oblasti výzkumu živé přírody a sociálních věd, konkrétně se zabývá epistémickou geografií, disciplinaritou, excelencí, vztahem základního a aplikovaného výzkumu, režimy uspořádávání uvnitř akademických institucí a vztahem vědy a společnosti.

  The chapter maps key modes of orderings and boundaries in current scientific practice in life sciences and social sciences, namely epistemic geography, disciplinarity, excellence, the relation between basic and applied research, modes of orderings within academic institutions, and the relations between science and society.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176106