Počet záznamů: 1

Hydraulically filled bags: a new technology for flood protection

 1. 1.
  0329959 - UH-J 2010 RIV GE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vlasák, Pavel - Chára, Zdeněk - Vatolík, K.
  Hydraulically filled bags: a new technology for flood protection.
  International Symposium on Floods and Modern Methods of Control Measures. Tbilisi: Water Management Institute of Georgia, 2009 - (Gavardashvili, G.; Borthwick, A.; King, L.), s. 509-516 ISSN 1512-2344.
  [International Symposium on Floods and Modern Methods of Control Measures. Tbilisi (GE), 23.09.2009-28.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200600503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: flood control * hydraulically filled bags and mattresses * landscape protection
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  The paper describes a new method of landscape protection against floods based on application of a new technology for the fast and effective closing of breakdown, heightening, consolidation or building new levees, elimination of local impact of water erosion, for the saving and security measures against landslide during flood events. The technology can be also used for the closure and tightening of admittance of surface and subsurface spaces in mines. The new technology is based on using of special large-volume bags and mattresses, made of highly firm fabric and filled hydraulically by a mixture of water and an environmentally acceptable, locally available loose material. Filling of the bag is performed by a mobile slurry pump. Three types of long cylindrical bags for building or heightening of levees, mattresses for protection against direct water impact or land slide and building-brick bags for closing of breakdown were tested in laboratory and in pilot case studies.

  Je popsána metoda ochrany krajiny proti povodním, založená na aplikaci nové technologie pro rychlé a efektivní uzavírání protržených hrází, zvyšování, zpevňování nebo budování nových hrází, eliminaci lokálního účinku vodní erose nebo pro zabezpečovací opatření proti sesuvům půdy následkem povodní. Tato technologie, která může být použita i pro uzavírání a těsnění přístupů k povrchovým nebo podpovrchovým prostorám v dolech, je založena na použití speciálních velko-objemových vaků nebo matrací, vyrobených z odolné, pevné tkaniny a plněných hydraulicky směsí vody a lokálně dostupných sypkých ekologicky přijatelných materiálů. Plnění se děje pomocí mobilních čerpadel pro suspenze. Tři typy dlouhých válcovitých vaků pro stavbu a zvyšování ochranných hrází, matrace pro ochranu před přímým účinkem vodního proudu nebo sesuvům půdy a stavební bloky pro uzávěru protržených hrází byly testovány v laboratorních i poloprovozních podmínkách.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175849