Počet záznamů: 1  

Mercury distribution and speciation in soils affected by historic mercury mining

 1. 1. 0325642 - GLU-S 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hojdová, Maria - Navrátil, Tomáš - Rohovec, Jan - Penížek, V. - Grygar, Tomáš
  Mercury distribution and speciation in soils affected by historic mercury mining.
  [Distribuce a speciace rtuti v půdách kontaminovaných historickou težbou rtuti.]
  Water, Air and Soil Pollution. Roč. 200, 1/4 (2009), s. 89-99. ISSN 0049-6979
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB300130615
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516; CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: mercury speciation * thermo-desorption analysis * forest soil * contamination * mining * contamination (Czech Republic )
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Impakt faktor: 1.676, rok: 2009

  Vertical distribution and mercury speciation in soil profiles were studied to evaluate the extent of contamination and potential Hg mobility in a historical Hg mining area. The study indicated that HgS contamination in the vicinity of a former mining area occurs in most surface (Ah) soil horizons of the area, but contamination of mineral soil horizons appears to be limited to the sites downhill from the mine shaft.

  V práci byla studována distribuce a chemické formy Hg v půdách za účelem zjištění míry kontaminace a potenciální mobility Hg v oblasti zatížené historickou těžbou cinabaritu. Nejvyšší koncentrace Hg byly zaznamenány ve svrchních půdních horizontech (Ah). Kontaminace minerálních horizontů byla zjištěna pouze v půdním profilu odebraném ve svahu pod těžební oblastí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172987