Počet záznamů: 1  

Free Material Optimization with Fundamental Eigenfrequency Constraints

 1. 1.
  0324419 - ÚTIA 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Stingl, M. - Kočvara, Michal - Leugering, G.
  Free Material Optimization with Fundamental Eigenfrequency Constraints.
  [Volná optimalizace materiálu s omezeními na vlastní frekvence.]
  SIAM Journal on Optimization. Roč. 20, č. 1 (2009), s. 524-547. ISSN 1052-6234
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1075402
  Grant ostatní:EU-FP6(XE) 30717
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: free material optimization * topology optimization * eigenvalue constraints
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 1.429, rok: 2009

  The goal of this paper is to formulate and solve free material optimization problems with constraints on the smallest eigenfrequency of the optimal structure. A natural formulation of this problem as linear semidefinite program turns out to be numerically intractable. As an alternative, we propose a new approach, which is based on a nonlinear semidefinite low-rank approximation of the semidefinite dual. We introduce an algorithm based on this approach and analyze its convergence properties. The article is concluded by numerical experiments proving the effectiveness of the new approach.

  Cílem této práce je formulovat a řešit problémy volné optimalizace volného materiálu s omezeními pro nejmenší vlastní frekvence optimální struktury. Stadndardní formulace tohoto problému jako lineárního semidefinitního programu je numericky neřešitelná. Jako alternativu uvádíme nový přístup, který je založen na aproximaci nelineárního semidefinitního problému maticemi nízké hodnosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172125
   
Počet záznamů: 1