Počet záznamů: 1  

Interaction of biomacromolecules with surfaces viewed by electrochemical methods

 1. 1.
  0323259 - BFÚ 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Dorčák, Vlastimil - Bartošík, Martin - Ostatná, Veronika - Paleček, Emil - Heyrovský, Michael
  Interaction of biomacromolecules with surfaces viewed by electrochemical methods.
  [Interakce biomakromolekul s povrchy z pohledu elektrochemických metod.]
  Electroanalysis. Roč. 21, 3-5 (2009), s. 662-665. ISSN 1040-0397
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/07/1195; GA ČR(CZ) GA203/06/1685; GA AV ČR(CZ) IAA400400806; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702; CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: catalytic hydrogen evolution * stripping current * mercury electrode
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.630, rok: 2009

  Evolution of hydrogen on mercury electrodes, catalyzed by organic molecules, depends on applied stripping current. By altering the stripping current, the electrode process changes, which is probably due to dynamic character of the interaction between the catalyzing molecule and the surface. Moreover, this change becomes more prominent with larger molecules.

  Vylučování vodíku na rtuťové elektrodě, katalyzované organickými molekulami, závisí na rozpouštěcím proudu. Změnou tohoto proudu se mění i samotný elektrodový proces, zřejmě díky dynamickému charakteru interakce mezi katalyzující molekulou a povrchem. Navíc se tato změna stává výraznější při větších molekulách.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171272
   
Počet záznamů: 1