Počet záznamů: 1  

N2O Decomposition over Fe-Ferrierite: Primary and Secondary Reactions with Reducing Agents

 1. 1.
  0322810 - ÚFCH JH 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Nováková, Jana - Sobalík, Zdeněk
  N2O Decomposition over Fe-Ferrierite: Primary and Secondary Reactions with Reducing Agents.
  [Rozklad N2O na Fe-ferrieritu: primární a sekundární reakce.]
  Catalysis Letters. Roč. 127, 1-2 (2009), s. 95-100. ISSN 1011-372X
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400400413; GA AV ČR 1QS400400560
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: N2O decomposition * reactivity of surface species * Fe-ferrierite
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.021, rok: 2009

  The decomposition of N2O either alone or with several reducing agents (CH4, CO, NO and D-2) was followed by temperature-programmed desorption of surface species formed during the reactions. TPD products formed in these "primary" reactions were compared with the TPD products after "secondary" reactions of the same set of reducing agents with the surface species formed during the primary reactions. Changes in TPD products after reactions measured under various conditions were analyzed in detail. These experiments provided a background for studies of the nature and reactivity of surface species formed during N2O reactions over Fe-ferrierite. The relevance of these experimental results to the mechanism of the N2O elimination is discussed.

  Rozklad N2O buď samotného nebo spolu s některými redukčními činidly (CH4, CO, NO a D2) byl studován pomocí teplotně programované desorpce (TPD) povrchových specií vytvořených během těchto reakcí. TPD produkty vytvořené během těchto "primárních" reakcí byly porovnávány s TPD produkty "sekundárních" reakcí těchže redukčních činidel s povrchovými speciemi vutvořenými během primárních reakcí. Podrobně byly analyzovány změny v obou druzích TPD produktů po reakcích měřených za různých podmínek. Tyto experimenty poskytují základy pro studie povahy a reaktivity povrchových sloučenin tvořených během reakcí N2O na Fe-ferrieritu. Diskutují se vztahy získaných experimentálních dat s mechanismem eliminace N2O.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170964
   
Počet záznamů: 1