Počet záznamů: 1  

Age-related changes in GAD levels in the central auditory system of the rat

 1. 1. 0316696 - UEM-P 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Burianová, Jana - Ouda, Ladislav - Profant, Oliver - Syka, Josef
  Age-related changes in GAD levels in the central auditory system of the rat.
  [Změny v obsahu GAD v centrálním sluchovém systému v závislosti na věku potkana.]
  Experimental Gerontology. Roč. 44, č. 3 (2009), s. 161-169 ISSN 0531-5565
  Grant CEP: GA ČR GA309/07/1336; GA MZd NR8113; GA MŠk(CZ) LC554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: Inferior colliculus * Auditory cortex * Rat
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 3.342, rok: 2009

  Aging is associated with a decrease in the numbers of GAD65- and 67-immunoreactive neurons and the optical density of their somas in both the IC and AC, in addition, western blot analysis revealed a pronounced age-related decline in the levels of GAD65 and 67 proteins in both the IC and AC. For comparison, in the visual cortex the decrease in both proteins was less pronounced than in the IC and AC.

  Stárnutí doprovází pokles počtu GAD65 a 67 pozitivních neuronů a pokles optické denzity pozitivních buněčných těl v colliculus inferior a sluchové kůře. Analýza pomocí western blotu ukázala i celkový pokles hladin obou proteinů v tkáni colliculus inferior a sluchové kůry. Pro srovnání, poklesy ve zrakové kůře byly také přítomné, ale menší než ve sluchové dráze.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166537