Počet záznamů: 1  

Dějiny Skryjí

 1. 1.
  0313847 - ÚGN 2009 CZ cze M - Část monografie knihy
  Halas, Petr
  Geologie Skryjí a okolí.
  [Geology of Skryje village and surroundings.]
  Dějiny Skryjí. Tišnov: Sursum, 2008 - (Šimek, T.; Hrádek, M.; Halas, P.; Lacina, J.), s. 14-16. ISBN 978-80-7323-166-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: geology * Bohemian Massif * moravosilezikum
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Členitý reliéf údolí řeky Loučky u Skryjí na Českomoravské vrchovině vyniká vysokou rozmanitostí geologického prostředí. Kapitola pojednává o geologické histroii a okolních horninách katastru Skryjí. Zvláštní pozornost je věnována geologickým zajímavostem a využití místních hornin v minulosti.

  Rugged topography of the Loučka river valley near Skryje village on Českomoravská vrchovina highlands is great at high biodiversity. The chapter discusses about geological history and surrounding rocks of the cadastre of Skryje. Geology interest and exploitation local rocks in history is described.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164547
   
Počet záznamů: 1