Počet záznamů: 1  

Enhancing impinging jet heat or mass transfer by fluidically generated flow pulsation

 1. 1.
  0313652 - ÚT 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Tesař, Václav
  Enhancing impinging jet heat or mass transfer by fluidically generated flow pulsation.
  [Zvýšení přenosu tepla nebo hmoty fluidicky generovanými pulsacemi průtoku.]
  Chemical Engineering Research and Design. Roč. 87, č. 2 (2009), s. 181-192. ISSN 0263-8762
  Grant CEP: GA ČR GA101/07/1499
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: heat transfer * mass transfer * pulsation * fluidics * impinging jet
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Impakt faktor: 1.223, rok: 2009
  http://dx.doi.org/10.1016/j.cherd.2008.08.003

  Periodic pulsation of high intensity generated by a no-moving-part fluidic oscillator located upstream from the jet-generating nozzles was demonstrated to enhance heating or cooling or drying by impinging hybrid-synthetic jets. The test setup has two nozzles, each connected to one of the two outlets of the diverter-type oscillator. The nozzles were of annular exit cross section and operated in anti-parallel. The investigation, focused on study of the temperature fields on a plane impingement wall visualized by thermochromic liquid crystals, revealed some unexpected effects.

  V článku se ukazuje, že periodické pulsace velké intenzity generované fluidickým oscilátorem bez pohyblivých součástek umístěným před vstupem do trysek generujících tekutinový proud zvyšují intenzitu ohřívání, chlazení nebo sušení impaktním hybridně syntetickým proudem. Experimentální zařízení mělo dvě trysky, každou připojenou na jeden ze dvou výstupů oscilátoru rozváděcího typu. Trysky měli prstencový průřez ústí a pracovaly antiparalelně. Laboratorní vyšetřování zaměřené na zkoumání teplotních polí na rovinné dopadové stěně, zviditelněné teplotně závislými kapalnými krystaly, vykázalo několik nečekaných efektů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164400
   
Počet záznamů: 1